Симфонична сюита "Жълтата гостенка" взе участие в проекта "Ново поколение" на Русенска филхармония с диригент Димитър Косев. Русе - зала на филхармонията, 23.06.2023 и София - Зала България, 25.06.2023.