Огненият спектакъл Душа: Пробуждане бе представен в рамките на театралния фестивал Варненско лято. Концепция и режисура: Елена Пап и Пламен Радев, музика Йордан Владев и Силдар Борисов.